Språk, lesing og bokstaver

" En god språkutvikling er viktig for barn både på kort og langsikt. Evnen til å bruke språket er avgjørende for hvordan barn kan kommunisere med voksne og med andre barn, hvordan de kan sette ord på erfaringer, fortelle om noe viktig, diskutere og reflektere sammen med andre. Språk er avgjørende for læring, sosiale relasjoner og vennskap. På lengre sikt er språkutviklingen avgjørende for å kunne være en deltaker i et moderne demokrati og i et kunnskaps- og utdanningssamfunn. Språkutviklingen er både muntlig og skriftlig – vi snakker og lytter, vi leser og skriver. Den grunnleggende utviklingen skjer i førskolealder. " ( Temahefte 5 om språkutvikling i barnehagen - Kunnskapsdepartementet)

Englefjes og alver ønsker å tilby produkter som kan hjelpe barnets språkutvikling, og produkter som kan stimulere grunnleggende ferdigheter for å kunne lære seg å lese og skrive. Barn er forskjellige, og det er varierende for når barnet lærer å snakke, utvider begrepsapparatet og samtalene. Det som likevel er felles er at alle barn kan utvikle sine kunnskaper og ferdigheter innen språkutvikling, lesing og skriftspråk ved at foreldre eller andre nære voksne er med på å legge til rette og stimulere for dette.

I nettbutikken vår vil du finne produkter som kan motivere for samtaler med barn, som for eksempel et lekesett som kan gjenfortelles eller brukes ved lesing. Vi vil også tilby bøker. Forskning viser at jo mer foreldre leser høyt for barna, jo større muligheter har barnet for god språkutvikling og kan ofte snakke lengre setninger og flere ord enn barn som ikke blir lest høyt for i førskolealder.

Vil vil også tilby produkter som gjør at barnet blir kjent med bokstavene, lærer seg bokstavlydene og som kan hjelpe barnet til å øve seg å skrive. Vi håper at produktene vil motivere barn og voksne til å leke og lære inn en av de aller viktigste ferdighetene et barn kan ha.

 

 

 

 

Pop Out Card fra Kidsonroof

79.00kr

Tenk om vi kunne sende litt mer i posten. En hilsen til noen vi bryr oss om... Dette er en type a..
Legg til i ønskeliste
Sirkus - lekesett

169.00kr

Dette lekesettet fra Sri Toys har som sirkus som tema. Sirkus er spennende for barn om de har opp..
Legg til i ønskeliste
Tall- og språksprell

849.00kr

Barnehagen er et sted for lek og samhandling mellom voksne og barn og dermed også for læring ..
Legg til i ønskeliste