Barn med spesielle behov

Englefjes og alver vil tilstrebe å ha et variert og godt utvalg med produkter som kan benyttes til barn med ulike funksjonshemminger og behov. Vi vet at det kan være vanskelig å finne gode leker til denne gruppen barn. Vi håper at vi vil få samlet et unikt utvalg av lærende leketøy som vil være med å stimulere barnets utvikling.

 

Her vil vi spesielt fremheve den dyktige, erfarne og kreative, Anja Harms, som driver ABC Leg i Danmark. Hun er en inspirasjonskilde i søken på gode produkter generelt, men spesielt til gruppen av barn med særskilte behov og utvikling av læringsmateriell til alle barn.   

 

 

Avansert søk