Viktors verden deler seg- bok for voksne om skilsmisse

Viktors verden deler seg- bok for voksne om skilsmisse

Varenummer: Viktors verden deler seg- bok for voksne om skilsmisse

Nummer

ting
0 Pris: 279.00kr

Share on Facebook

Hvert år opplever flere tusen norske barn at foreldrene skiller seg. Viktors verden deler seg er skrevet for lærere, foreldre og andre voksne som har kontakt med barn som opplever eller har opplevd samlivsbrudd.

Englefjes og alver tenker at dette er en god bok for voksne som omgir seg med barn i en krevende fase.

På siden til Cappelen/ Damm kan vi lese dette om boka:

"Viktor er en gutt i småskolen som opplever at mor og far flytter fra hverandre. I denne situasjonen prøver han å finne ut av sin nye "verden" som plutselig er annerledes på så mange viktige områder. Foreldre og andre viktige voksne må også i denne situasjonen forholde seg til vanskelige følelser både hos barnet og seg selv.

Viktors verden deler seg består av 12 illustrerte lesestykker som beskriver Viktors hverdag, tanker, følelser og samspill med andre. Hvert lesestykke blir etterfulgt av en refleksjon, og i tillegg har boka en egen veildningsdel. Boka skal hjelpe foreldre og andre voksne til å ta barnas perspektiv, for eksempel i barnefordelingssaker. Dessuten kan historiene om Viktor hjelpe barn i hverdagen og bidra til at de kan få bearbeidet egne følelser. Gjennom gode samtaler kan barnets verden åpnes slik at barna ikke trenger å være så alene når situasjonen føles utrygg.

Illustrert av Martin Due.
Utgivelsen er støttet av Nasjonalforeningen for folkehelsen og Stiftelsen for norske helse- og rehabiliteringsorganisasjoner."