Geografi puslespill USA
Geografi puslespill USA

Geografi puslespill USA

Varenummer: Geografi puslespill USA og Canada

Nummer

ting
0 Pris: 229.00kr

Tilgjenglige valg


Kort:


Pakke som gave:

Gave type:


Gave beskjed:


Share on Facebook

En av de viktigste kunnskapene ved siden av å lære språk og matematikk er geografi. Læren om verden og livet rundt oss gir viktig perspektiv på seg selv som individ i en stor verden. Englefje sog alver fører flere typer geografi puslespill. Med denne typen av GEO PUZZLE kan barnet og voksne øke kunnskapen om geografien i USA og CANADA.  Hvor mange stater er det i USA, og hva heter statene? Hvor ligger de ulike statene? Hva heter hovedstaden i Canada. Hvilke stater i USA grenser til Canada?

Her er det bare kreativiteten som setter begrensninger for hva man kan finne ut gjennom å pusle et GEO Puzzle. Passer for barn og voksne. Husk at det ikke er antall brikker som er hovedmålet, men å øke den geografiske kunnskapen!

Geo Puzzle USA og Canada har 69  brikker. Mål: 44 x 45 cm Alder: 4-104