Tall- og språksprell

Tall- og språksprell

Varenummer: Tall- og språksprell

Nummer

ting
Pris: 849.00kr nye 499.00kr

Tilgjenglige valg


Kort:


Pakke som gave:


Gave type:Gave beskjed:


Share on Facebook

Barnehagen er et sted for lek og samhandling mellom voksne og barn og dermed også for læring og utvikling. Gjennom rammeplanen er barnehagene forpliktet til å støtte barnas læring, og" Tall- og språksprell" er et viktig hjelpemiddel for å nå målene om å utvikle barnas skriftspråklige og matematiske ferdigheter.

Tall- og språksprell legger til rette for en lekende, men målrettet trening i grunnleggende matematiske begreper og for utvikling av barnas språklige bevissthet. Dette skaper grunnlag for senere læring i skolen og kan være med på å forebygge framtidige lærevansker.

Aktivitetene er godt strukturert med hensyn til progresjon og gir samtidig rom for tilpasning til barna man til enhver tid arbeider med. Humor, undring, samspill og estetiske arbeidsmåter er vektlagt, og lekene er selvforklarende og enkle å ta i bruk.

Permen inneholder en rekke kort for visuell støtte i lekene.